Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Inhoud

De Mindfulness training

In 1979 ontwikkelde Dr. Jon Kabat-Zinn aan de Universiteit van Massachusetts een stressreductieprogramma voor zijn patiënten, gebaseerd op oefeningen in aandacht - in oplettendheid.
Eenvoudig gezegd: oplettendheid is je van elk moment bewust zijn. 
Het wordt ontwikkeld door doelbewust aandacht te schenken aan zaken waar we gewoonlijk niet bij stilstaan. 
We vertalen mindfulness met 'aandachtig gewaar zijn'.

Deze aanpak heet MBSR: Mindfulness based stress reduction… MBSR reikt mogelijkheden aan om nieuwe vormen van (eigen) wijsheid en grip op het leven te ontwikkelen. 
De training zoekt het niet ver van je bed, maar werkt met eigen mogelijkheden:het innerlijke vermogen tot ontspanning, aandacht, bewustzijn en inzicht. 


De centrale focus is training in mindfulness en de integratie daarvan in de uitdagingen en avonturen van het dagelijks leven.De mindfulness training zelf is ook een avontuur. 

 

Wanneer is een training een goede training? Waar moet ik op letten?

Bij de keuze uit het aanbod van trainingen is belangrijk is om te kijken naar de inhoud en opbouw van de training en de opleiding en ervaring van de trainer. Trainingen mindfulness bestaan uit totaal 9 bijeenkomsten: 8 wekelijkse bijeenkomsten en de  9e bijeenkomst: een oefendag.
Dit is de opbouw en de structuur zoals de training is ontworpen en zoals deze wetenschappelijk is onderzocht.
Wetenschappelijk onderzoek is mogelijk als iets herhaalbaar is. Als u aan een training begint, dan mag u verwachten dat deze opgebouwd en begeleid wordt volgens deze structuur. Als de training minder omvat dan hier beschreven, dan is het niet de 'mindfulness training' zoals deze wetenschappelijk is onderzocht en effectief bevonden.
De grondleggers zeggen daarover dat er uiteraard vrijheid is om wat dan ook aan te bieden. Echter: als de training wordt ingekort of gewijzigd, dan is het niet meer de training die verwacht wordt en kun j het beter een andere naam geven.

De onderzoeken naar mindfulness laten keer op ker duidelijke resultaten zien. Rust, anders omgaan met stress, ontspanning, genieten, het leven beter aankunnen - dat zijn zo enkele resultaten. Ook is inmiddels wetenschappelijk bewezen dat om terugval bij depressie te voorkomen mindfulness training even effectief is als antidepressiva.

De training is bewezen effectief, vertrouwen in de training is daarom zeker gerechtvaardigd. Belangrijk is daarbij dat u kiest voor een training waarbij u zeker weet dat het een complete training, inclusief de oefendag. Deze is niet voor niets in de training opgenomen.
Tijdens deze oefendag kunt u ervaren hoe het is om wat langer met de oefeningen bezig te zijn -  en ook ervaren hoe uw vaardigheden, innerlijke rust en concentratie zich verdiepen.
Deze dag wordt doorgaans ervaren als bijzonder plezierig, echt een dag voor jezelf.
In de mindfulness training is -als het goed is- veel aandacht voor mindfulness in het dagelijks leven. Doel daarvan is om werkelijk aanwezig te worden in je eigen leven.De oefendag ondersteunt dit proces in belangrijke mate.

Voor de duidelijkheid: de complete training omvat:
8 wekelijkse bijeenkomsten van 2.5 uur én een oefendag of -avond tussen de 6e en 7e bijeenkomst van plm. 5 uur.
Verder mag u een werkboek verwachten ter ondersteuning en als naslagwerk. Daarbij horen cd's / mp3-bestanden om dagelijks thuis oefeningen te kunnen doen.
Bij de training hoort huiswerk: het is goed om rekening te houden met drie kwartier tot een uur per dag. Het huiswerk bestaat doorgaans uit het meeluisteren en meedoen met een oefening vanaf cd/mp3.

Bij de training hoort altijd een voorgesprek, hierin komt alle informatie aan de orde en kan worden bezien of de training past bij uw wensen (en in de agenda). Ook een nagesprek hoort bij de training, desgewenst kunnen deelnemers na afloop van de training hiervoor een afspraak maken.

De trainer: u mag van de trainer een gedegen opleiding verwachten.die voldoet aan de criteria van de VMBN.
Er zijn verschillen in opleiding en achtergrond. Er bestaan heel korte opleidingstrajecten en meer gedegen opleidingen van anderhalf jaar.
Vanuit Mindfulness Centrum Doetinchem nemen we verantwoordelijkheid voor de training zoals deze bedoeld is. Ook willen we verantwoordelijkheid nemen voor deskundigheid om de deelnemers te begeleiden. Daarom vinden we dat de trainer een gedegen achtergrond dient te hebben. die past bij de training. Voor (jong)volwassenen heeft de trainer een achtergrond als therapeut of psycholoog. Voor kindertrainingen is dat bijvoorbeeld (ortho)pedagoog, onderwijzer/leraar of kindercoach. Voor bedrijfstrainingen kan het een bedrijfskundige, manager of personeels- of arbeidsdeskundige zijn.

 

 

Een gereedschapskist...
De training brengt in slechts 8 weken tijd onverslijtbaar levensgereedschap dat altijd beschikbaar is.
Wereldwijd leerden reeds tienduizenden mensen om deze methode te integreren.

Wat kun je verwachten?
Onderzoek toont aan dat door het MBSR programma de levenskwaliteit blijvend verbetert, zelfs bij zeer ernstig zieken.Twintig jaar wetenschappelijk onderzoek laat zien dat de meerderheid van de deelnemers na afronding van het stressreductie- programma de volgende resultaten ervaart: 
- de vaardigheid om meer effectief om te gaan met zowel kort- als langdurende stresssituaties; 
- een verbeterde vaardigheid te ontspannen; 
- stoppen met piekeren;

- meer energie en enthousiasme voor het leven;
- blijvende verbetering van fysieke en psychische symptomen; 
- vermindering van pijn en/of beter kunnen omgaan met resterende pijn.

Herontwaken tot wie je al bent…
 
Mindfulness is een manier om te leren om direct in contact te zijn en te blijven met alles dat in je leven en in je lichaam gebeurt.Het is een manier om de verantwoordelijk voor en grip op je leven in eigen handen te nemen. 
Het is een mogelijkheid om iets voor jezelf te doen dat niemand anders voor je kan doen: bewust en systematisch werken met je eigen stress, pijn, ziekte, en met de uitdagingen en eisen van het dagelijks leven. 
Daartegenover herkent iedereen waarschijnlijk wel de momenten van 'mindlessness'. 
Door verlies van bewuste aandacht ontstaat vergeetachtigheid, je raakt verwijderd van je zelf, en ervaart een gevoel 'mechanisch' te leven.
Herstel van de balans vraagt om toenemend bewust worden van alle aspecten van jezelf, van lichaam en geest, van hart en ziel. 
Mindfulness helpt om deze innerlijke capaciteiten en bronnen te (her)vinden en om bewuste aandacht in je dagelijkse leven te brengen. 
Mindfulness is niet iets dat je moet 'hebben' of aanschaffen. Het is al in ieder mens: een diepe innerlijke bron, beschikbaar en wachtend om te worden ontdekt en gebruikt in dienst van leren, groeien en helen.

Trainingen worden begeleid door Thea Legeland, gecertificeerd MBSR/MBCT-trainer en lid van VMBN.