Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

         Welkom!

 

Ter info: wij zijn verhuisd!

Al enige tijd zijn er plannen om te verhuizen naar Brabant.
Plots kwam eea in een stroomversnelling, het pand werd
aangekocht met de wens het snel over te dragen.
Zo werd ook onze verhuizing ineens versneld, waar we
dachten aan midden 2019 werd het midden april.

 

Met plezier hebben we bijna 7 jaren in Doetinchem gewoond.
Met groot plezier ook heb ik deze jaren in  Doetinchem gewerkt. Vanaf 2003 heb ik mindfulness trainingen en individuele ACT-trajecten mogen verzorgen, met name in de Achterhoek. Een bijzondere tijd! Heel graag wil ik alle deelnemers en cliënten bedanken voor het vertrouwen, ik vind bijzonder dat ik dit heb mogen doen. Veel dank voor de ontmoetingen en de gezamenlijke ervaringen in training of gesprek. Zeker ook een groot dankjewel voor alles wat ik van u, van jou, van deelnemers en cliënten heb mogen leren en ontdekken.

Het nieuwe contactadres en (bekend) telefoonnummer staan hieronder.
Onze deur, brievenbus, mailbox en telefoon zijn altijd open voor vragen of anderszins.

 

Graag wens ik iedereen alle goeds toe!
Met harte-groet,
Thea Legeland

 

Het nieuwe adres: Vuurlinie 6A - 5758 RN Neerkant
Telefoonnummer blijft: 06-12271928
mail: info@thealegeland.nl

 Vanwege de verhuizing kunt u zich niet meer aanmelden voor mindfulness trainingen.
Graag verwijs ik u naar mijn collega's in de omgeving:
Mijke Jansen in Nieuw-Dijk bij Didam: www.beniknumindful.nl
Monique Doderlein de Win: www.centrumvanzijn.nl

 

 

 

 

Van harte welkom bij Mindfulness Centrum Doetinchem!


U kunt hier ontdekken wat mindfulness is en wat het voor u kan betekenen.
Stoppen met piekeren.... Zit er meer in dan er uit komt?
Mindfulness leert hoe je in het hier en nu je eigen rust en helderheid hervindt en anders met stress omgaan. Stop met piekeren! In 8 weken een ander mens voelen, met meer mogelijkheden om voluit te leven. Meer ontspannen en meer genieten. Zowel op korte als op lange termijn is de training effectief bij vele lichamelijke en psychische klachten en draagt bij aan levensplezier en levenskunst!

 

Met een klik op 'Mindfulness Centrum Doetinchem' vindt u alle informatie over mindfulness trainingen en de vervolgtraining Compassievol Leven.

Met een klik op 'Het Therapiehuis' leest u alles over de mogelijkheden.
O.a. over ACT: ontdek hoe je lichter kunt leven... effectief, kortdurend en humorvol.


Thea Legeland is gecertificeerd Mindfulness Trainer, lid van VMBN.                                     SCROLL naar beneden....

Verhuisplannen:
Op termijn zijn er verhuisplannen voor Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis.
Hoe deze precies in de tijd gaan zijn is nog onduidelijk.
Vooralsnog is de locatie Kruisbergseweg 82A in Doetinchem. Mogelijk dat op termijn de locatie zal veranderen naar een andere plek binnen Doetinchem. Nader info volgt zodra e.e.a bekend is.

 

Privacy wetgeving: de manier waarop wij met uw privacy omgaan vind u hier: 

 

Disclaimer Wet persoonsgegevens


Hoe gaanMindfulness Centrum doetinchem en Het Therapiehuis om met uw persoonsgegevens

Een persoonsgegeven is een gegeven dat herleidbaar is tot een 'geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijk persoon'. Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Een voorbeeld van een persoonsgegeven is een naam van een persoon of een huisadres, maar ook e-mailadressen kunnen persoonsgegevens zijn.

Als u op een aangegeven e-mailadres, een elektronisch formulier of op andere wijze op onze website reageert, worden uw e-mailadres, uw naam en uw adres verwerkt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om uw verzoek te behandelen en of uw reactie te beantwoorden. Voor alle verwerkingen van persoonsgegevens geldt, dat alleen de gegevens gebruikt worden die u zelf actief achtergelaten heeft. De gegevens worden niet aan derden ter beschikking gesteld of gebruikt voor andere doeleinden dan waarvoor u ze heeft achtergelaten.

 

Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis verwerkt, behalve de hierbovengenoemde gegevens, géén verdere persoonlijke gegevens of patiëntendossiers digitaal.

 

Wet bescherming persoonsgegevens
Bij het verwerken van persoonsgegevens wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. Deze wet helpt de privacy van burgers te beschermen. De Wbp is onder andere van toepassing op gegevens die verwerkt worden via websites van overheidsorganisaties. Dit betekent dat ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, onder deze wet vallen. Op grond van Wbp dient voordat persoonsgegevens worden verwerkt de persoon daarvan op de hoogte te worden gebracht en wordt ook het doel waarvoor ze verzameld worden meegedeeld (artikel 33). Dus persoonsgegevens worden alleen verwerkt als dat uitdrukkelijk meegedeeld is en als de reden is aangegeven waarvoor de gegevens bewaard worden.

 Privacy Policy
Persoonlijke gegevens van cliënten en bezoekers worden door Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd.

 

Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar cliënten en bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Wij houden ons dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

 

 

PRIVACYVERKLARING

 

 

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

 

Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier, behandelingsovereenkomst op papier of op de website hebt verstrekt.

 

De volgende persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

 

Uw voor- en achternaam en adresgegevens, telefoonnummer en mailadres.

 

 

 

Reden van gegevensverwerking

 

De gegevens worden verwerkt om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

 

 

Bewaartermijn

 

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld.

 

De wettelijke bewaartermijn van cliëntendossiers is 15 jaar.

 

Voor deelnemers aan trainingen en/of workshops worden geen dossiers aangelegd.

 

 

 

 

 

DELEN MET ANDEREN

 

Mindfulness Centrum Doetinchem | Het therapiehuis verstrekt in principe geen persoonsgegevens aan derden.

 

Uw persoonsgegevens worden alléén aan derden verstrekt indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met uzelf, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Dit gebeurt uitsluitend na uw schriftelijke toestemming.

 

 

 

 

 

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

 

Op de website van Mindfulness Centrum Doetinchem | Het therapiehuis worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden of geanalyseerd.

 

 

 

 

 

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@mindfulnesscentrumdoetinchem.nl of info@hettherapiehuis.nl

 

We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

 

 

 

 

BEVEILIGEN

 

Mindfulness Centrum Doetinchem | Het therapiehuis neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en

 

ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Mindfulness Centrum Doetinchem | Het therapiehuis verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Mindfulness Centrum Doetinchem | Het therapiehuis op via info@mindfulnesscentrumdoetinchem.nl.

 

www.mindfulnesscentrumdoetinchem.nl is een website van

 

Mindfulness Centrum Doetinchem | Het Therapiehuis en is als volgt te bereiken:

 

Kruisbergseweg 82a, 7009 BS Doetinchem.

 

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 09177173

 

Telefoon: 06-12271928

 

E-mailadres: info@mindfulnesscentrumdoetinchem.nl of info@thealegeland.nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vragen?

Natuurlijk staan we graag klaar om uw vragen te beantwoorden.
Met aandacht en tijd...

Inhoud